Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
22.07.2014.

Započeti radovi na održavanju mladog zasada „Zeleni Banat“ za 2014. godinu

20. juna 2014. godine potpisan je Ugovor o održavanju novih zelenih površina, a u okviru projekta “Zeleni Banat”, između JP „ Direkcija za izgradnju grada „ iz Kikinde i Rasadnika šumskog i ukrasnog bilja „Vikumak“ iz Iđoša.
Vrednost ugovorenih radova iznosi 3.392.193,12 dinara sa PDV-om.

Ovim ugovorom predviđeni su radovi na održavanju i nezi mladog zasada obuhvaćenog projektom „Zeleni Banat“. U pitanju je treća godina održavanja u skladu sa pravilima i praksom održavanja mladih zasada u okviru šumarske struke. Radovi će obuhvatiti sve parcele „Zelenog Banata“ površine 45 ha, koje se nalaze u katastarskim opštinama Mokrin, Nakovo, Banatsko Veliko Selo i Rusko Selo.
Radovi obuhvataju tarupanje visoke trave, trimerisanje travne vegetacije, tanjiranje teškom tanjiračom, zalivanje sadnica i premazivanje sadnica repelentom.

Dinamiku radova kao i vreme obavljanja istih poštujući terenske i vremenske prilike vršiće stručan nadzor JP „Direkcije za izgradnju grada“. Rok za izvršenje radova je 1. novembar 2014. godine.
 

22.07.2014.

Održavanje vetrozaštitnog pojasa uz saobraćajnicu OP-1

U periodu od 14. do 16. juna 2014. godine izvršeni su radovi na održavanju obnovljenog vetrozaštitnog pojasa uz saobraćajnicu OP-1, put Kikinda - Banatsko Veliko Selo, na osnovu Ugovora br. 03-634 od marta 2014. godine.

U okviru radova izvršeno je tarupanje travne vegetacije, premazivanje sadnica fitobalzamom, ispravljanje sadnica i čišćenje pojasa.
Mlade sadnice u pojasu pokazale su odličnu vitalnost i zdravstveno stanje.
Kišni period i blagovremeno sprovođenje radova na sadnji i održavanju pomogao je dobrom prijemu mladog zasada.

Izvođač radova rasadnik „Vikumak“ iz Iđoša je na osnovu predmetnog Ugovora obavezan da radove na održavanju zasada obavlja do kraja 2017 godine. Nadzor nad izvođenjem radova vrši stručno lice Direkcije.
 

18.07.2014.

Sanacija trotoara u ul. dr Zorana Đinđića

Započeti su radovi na sanaciji trotoara u ulici dr Zorana Đinđića. Sanacija trotoara obuhvata radove na uklanjanju starog sloja asfalta koji je činio trotoar i postavljanje novih prefabrikovanih betonskih elemenata (ploče 30x30cm). Radovi na sanaciji pešačkih staza u ulici dr Zorana Đinđića će se obaviti u celoj dužini ulice sa obe strane.

Izvođač radova na sanaciji trotoara je „Tehnobor“ doo iz Kikinde. Ukupna vrednost radova je 8.172.780,00 dinara, a osnovu potpisanog ugovora o izvođenju radova na održavanju i sanaciji trotoara u Kikindi, a nakon sprovedenog postupka javne nabavke br. 8-10/2014.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljaće angažovano lice JP Direkcije.

Po završetku ovih radova pristupiće se sanaciji pešačkih staza u delu ulice Đura Jakšića, ispred objekta Bolnice.
 

Nazad | 2012 | 2013 | 2014 | Napred Nazad | 1 2 3 4 5 | Napred