Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
15.10.2014.

Obaveštenje - izmena režima saobraćaja na putu OP I-3 Kikinda - Banatska Topola

Zbog građevinskih radova na opštinskom putu OP I-3  Kikinda - Banatska Topola biće zatvorena deonica ovog puta od raskrsnice sa opštinskim putem OP II-1 (put za Galad) do raskrsnice za naselje Toba, u trajanju od 30 radnih dana počevši od 20. 10. 2014. godine.

Alternativni pravci za odvijanje saobraćaja su:

- put OP I-3 (od raskrsnice za Tobu) - Banatska Topola - državni put Zrenjanin-Kikinda - Kikinda,

- put OP I-3 (od raskrsnice za Tobu) - Banatska Topola - državni put Zrenjanin-Kikinda - put preko Galada OP II-1 - put OP I-3 - Kikinda.

Radove na pomenutom putu će izvoditi GP "Graditelj NS" iz Novog Sada.

 

22.10.2014.

Sanacija kolovoza na opštinskom putu Kikinda – Banatska Topola

Započeti su radovi na sanaciji i pojačanom održavanju dela opštinskog puta OP I-3 Kikinda – Banatska Topola, a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke br. 8-14/2014 i potpisanog ugovora sa Izvođačem radova.
Radovi obuhvataju uklanjanje oštećenog asfalta, a na pojedinim deonicama uklanjanje kompletne kolovozne konstrukcije. Nakon popravke oštećenja na putu, kompletna deonica će se ojačati slojem asfaltbetona ukupne površine 9000 m2. Ukupna dužina deonice koja je obuhvaćena sanacijom iznosi 1500 metara a širine 6 metara.

Izvođač radova na sanaciji i pojačanom održavanju kolovozne konstrukcije na opštinskom putu OP I-3 je Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ iz Novog Sada.
Ugovorena vrednost radova iznosi 21.568.291,68 dinara sa uračunatim PDV-om.

Izvođač radova se obavezuje da radove u celosti izvede u roku od 30 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Stručnmi nadzor nad izvođenjem radova obavlja angažovano lice Direkcije, a kontrolu nad izvršenjem ugovorenih obaveza vrši stručna služba Direkcije. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 3 godine.

Zbog pomenutih radova izvršiće se izmena režima saobraćaja na opštinskom putu OP I-3 Kikinda - Banatska Topola, u trajanju od 30 radnih dana počevši od 20. oktobra 2014. godine.

21.10.2014.

Završeni radovi u školi “Žarko Zrenjanin”

U osnovnoj školi “Žarko Zrenjanin” u Kikindi završeno je izvođenje molersko farbarskih radova tj. krečenje unutrašnjeg dela zgrade.
Radovi su obuhvatali delimično obijanje maltera, skidanje postojeće farbe sa zida, zatim ponovno malterisanje i gletovanje zidova i plafona, nakon čega je usledilo bojenje zidova poludisperzivnom svetlom bojom, farbaranje vrata belom bojom, kao i drugi neophodni radovi obuhvaćeni ponudom izvođača radova.

Izvođač radova je bila firma “Nica construkcion” iz Majura, a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke br. 5-6/2014.
Ugovorena vrednost radova je iznosila 868.740,00 dinara sa uračunatim PDV-om.

Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, a nadzor nad izvođenjem radova je obavljalo stručno lice Direkcije.

Nazad | 2012 | 2013 | 2014 | Napred Nazad | 1 2 3 4 5 | Napred